Persbericht batterijtreinen

De verwachting van Reizigersvereniging ALMA (Almelo-Mariënberg) is dat dieseltreinen in de nabije toekomst steeds meer van de markt worden geweerd. Ter stimulering van het onderzoek en investeringen worden miljoenen aan subsidies door de overheid verstrekt bij de ontwikkeling en bouw van batterijtreinen. Deze ontwikkelingen van treinen aangedreven met batterijen en/of waterstof is ongeveer 5 jaar geleden gestart. Aanleiding, buiten de opgave van energie-transitie, zijn met name de in het buitenland aanwezige lange treintrajecten (40%-60% heeft geen bovenleiding)  In Nederland ontbreekt ongeveer 12% aan bovenleidingen. Het verder elektrificeren van het niet-geëlektrificeerde deel  Almelo-Mariënberg van het totale spoortraject Almelo-Hardenberg (27.3 km) leidt tot een duurzame, betrouwbare en toekomstbestendige treindienst. Het gebied kent geen zones met tunnels en veel bruggen, natuurgebieden en steile hellingen met als gevolg een zeer hoge kostprijs van elektrificatie. Uit het al eerder in februari 2013 uitgebrachte onderzoek en de geactualiseerde Quick-scan (2015) blijkt al een hogere maatschappelijke rentabiliteit bij volledige elektrificatie van dit gedeelte spoor. Reizigersvereniging ALMA is een groot voorstander van volledig geëlektrificeerde treindiensten met bovenleiding, met name op het bovengenoemde traject naar Hardenberg en ziet niets in de proeven van ProRail en Arriva met de opgewaardeerde Wink-batterijtrein, die de urgentie van een duurzame energie-transitie en een circulaire economie frustreert. Door de hoge energie-efficiëntie en de lage onderhoudskosten ten opzichte van batterijtreinen levert volledige elektrificatie qua exploitatiekosten een onzes inzien een maatschappelijk verantwoorde en betrouwbare treindienst op. De gegenereerde rem-energie wordt opnieuw zonder noemenswaardig verlies naar de bovenleiding gestuurd en bijgevolg dus op het elektriciteitsnet gebracht als aanbod. Deze teruggeleverde stroom wordt niet in de trein zelf opgeslagen in een batterij. Batterijtreinen gebruiken veel energie in verhouding met gewone elektrisch aangedreven treinen of light-rail treinen. De reden is dat deze treinen heel wat zwaarder zijn dan een gewone elektrisch aangedreven trein, zodat dit type trein in het totale energiegebruik slecht scoort. Bij generieke elektrificatie kunnen treinen uit de bestaande Blauwnet-vloot worden ingezet en uitgewisseld op het opgewaardeerde traject Almelo-Hardenberg en hoeft er een minder grote reservevloot aan treinmaterieel te worden aangelegd. Hierbij neemt bij vroeg volledig elektrificeren en uitbreiding van het aantal treinritten (half-uurs dienstregeling) het exploitatie-voordeel toe. De onzekerheden over de aanschaf- en onderhoudskosten van batterijtreinen en de noodzaak van wisseling en vervanging van dure batterijen spelen onzes inzien een cruciale rol. Met de veiligheid van batterijtreinen op het spoor is nog geen grootschalige ervaring opgedaan. De veiligheid is echter minder groot, alleen al door de aanwezigheid van zware batterijen, dan light-rail materieel voorzien van enkel een elektromotor en bovenleiding. Er zijn in principe geen technische obstakels om de treinen die nu nog rijden op fossiele brandstoffen te vervangen door met bovenleidingen aangedreven treinen, de meest duurzame vorm van Collectief Openbaar Vervoer.

24-02-2022