Bestuur:

Voorzitter: Chris de Goede

Wnd. secretaris: Arie Willigenburg

Penningmeester: Erwin Groenhof

Lid: Gerrit Hartholt

Lid: William Teerlinck

Het bestuur wordt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering benoemd.

We zoeken nog een secretaris. Wie heeft er belangstelling?

Inlichtingen bij de voorzitter of wnd. secretaris.