Bestuur:

Voorzitter: Chris de Goede

Secretaris: Arie Willigenburg

Penningmeester: Erwin Groenhof

Lid: Jeroen Haan

Lid: William Teerlinck

Het bestuur wordt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering benoemd.