Wij geven vier keer jaar een nieuwsbrief uit om leden, donateurs en relaties te informeren over de stand van zaken rond het Openbaar Vervoer in onze regio.

    Op 15 oktober j.l. is de derde nieuwsbrief van 2020 verzonden.

Met o.a. verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen, ongevraagd advies aan gedeputeerde Boerman, aandachtspunten Fietsersbond , de buurtbus en corona, buurtbus voor Geerdijk?

Wilt u ook een nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een e-mail naar het secretariaat: a.m.willigenburg@gmail.com   

© 2020 Reizigersvereniging ALMA