Wij geven vier keer jaar een nieuwsbrief uit om leden, donateurs en relaties te informeren over de stand van zaken rond het Openbaar Vervoer in onze regio.

    Op 12 februari j.l. is de eerste nieuwsbrief van 2020 verzonden.

Met o.a. ons jaarverslag 2019,  aankondiging ALV op dinsdag 21 april a.s., het coalitieakkoord bestuur provincie Overijssel 2019-2023 over Goede bereikbaarheid en het verzoek de contributie en donatie voor 2020 te voldoen.

Wilt u ook een nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een e-mail naar het secretariaat: a.m.willigenburg@gmail.com