Wij geven vier keer jaar een nieuwsbrief uit om leden, donateurs en relaties te informeren over de stand van zaken rond het Openbaar Vervoer in onze regio.

    Op 10 juni j.l. is de tweede nieuwsbrief van 2020 verzonden.

Met o.a. verlenging intekentijd petitie, aanpak vandalisme, ROCOV Overijssel, voorstel houden jaarvergadering, reactie op mobiliteitsplan gemeente Hardenberg.

Wilt u ook een nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een e-mail naar het secretariaat: a.m.willigenburg@gmail.com   

© 2020 Reizigersvereniging ALMA