Nedersaksenlijn kan voor minder dan 700 miljoen.

Voor de aanleg van een nieuwe spoorlijn tussen Stadskanaal en Emmen en verbeteringen op de bestaande spoortrajecten tussen Almelo en Emmen is een globale investering nodig van 555 tot 675 miljoen euro. Door de inzet van een trein in plaats van een bus is de meeste reistijdwinst te halen op de trajecten Emmen-Stadskanaal, Hardenberg-Groningen en Zwolle-Stadskanaal. Dat blijkt uit de quick scan die de provincies Overijssel, Drenthe en Groningen hebben uitgevoerd naar de kosten van drie mogelijke routes, dienstregelingen, exploitatie en reizigersopbrengsten op de Nedersaksenlijn.

In de quick scan wordt uitgegaan van drie mogelijke tracés voor de verbinding tussen Stadskanaal en Emmen. Namelijk een rechtstreekse verbinding, een verbinding via Musselkanaal of een verbinding via Musselkanaal en Ter Apel.

De uitgevoerde quick scan is een actualisatie van het bestaande rapport van Witteveen + Bos uit 2016 waarin de financiële haalbaarheid van de aanleg van een spoorlijn tussen Musselkanaal en Emmen is onderzocht. Dit als onderdeel van een snelle verbinding via het spoor tussen Groningen en Enschede. De investeringskosten werden destijds geschat op 210 miljoen euro.

De kostenverschillen worden met name veroorzaakt door de nieuwe eisen die worden gesteld aan overwegen, extra ruimte die nodig is voor de aanleg van hoofdspoorinfrastructuur, inpassing in het landschap (aankoop van gronden/gebouwen en bodemgesteldheid).

De Tweede Kamer heeft dinsdag 3 december het Kabinet in een motie opgeroepen om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar het realiseren van de Nedersaksenlijn en hierin ook de aansluiting voor goederen- en personenvervoer op de Bentheimer Eisenbahn mee te nemen.

De uitkomsten van de quick scan worden door de provincie Overijssel aangeboden aan het ministerie van IenW om de haalbaarheid en het sociaaleconomisch perspectief van de Nedersaksenlijn verder te onderzoeken.

gallery/attachments-Image-Visualisatie-Spoorlijn-Groningen-Almelo_2

Het ontbreken van een spoorverbinding tussen Stadskanaal en Emmen was de afgelopen maanden vaak in het nieuws. Wat is nu de stand van zaken?

Kunnen we de ontbrekende schakels in het spoorwegnet, richting Groningen, richting Twente èn richting Duitsland sluiten?

Op 26 februari j.l. kon u hierover van gedachten wisselen op een interregionale bijeenkomst over de Nedersaksenlijn. Het programma luidde:

Begroeting en inleiding door Harrie Brunen (gemeente Westerwolde).

Presentatie Nedersaksenlijn in Europees verband door Joachim Berends (Bentheimer Eisenbahn AG).

Podiumdiscussie met Fleur Gräper (provincie Groningen),Henk Brink(provincie Drenthe), Bert Boerman (provincie Overijssel),Friedrich Kethorn (Grafschaft Bentheim, aangevraagd) Frans Zoetmulder (HUSA Transportation) en Jan de Wit (RSG Ter Apel), avondvoorzitter was Marcel Nieuwenweg (RTV Noord).

De bijeenkomst werd gehouden in "Het Boschhuis", Boslaan 6, 9561 LH Ter Apel.

De drukbezochte bijeenkomst was een samenwerking van de gemeente Westerwolde, Ondernemers- en handelsvereniging Mercurius,  de Industriekring Ter Apel en Parkmanagement 't Heem.

Zie ook voor verdere inlichtingen: www.nedersaksenlijn.nl