Verbetering treinvervangend vervoer Almelo-Mariënberg.

In de periode maandag 27 augustus tot en met 2 september 2018 zijn er werkzaamheden aan het spoor verricht. Vervoerder Arriva zette bussen in.

Naar aanleiding hiervan hebben wij een lijst met opmerkingen gemaakt en deze bij Arriva kenbaar gemaakt. De directeur van de regio Oost  heeft contact met ons opgenomen. De gesignaleerde problemen zijn door Arriva erkend. Arriva staat open voor verbetering. Op 24 oktober j.l. hebben wij een gesprek met twee mensen van Arriva gehad en is tevens de busroute nagereden. Arriva gaat nu aan de slag om verbeteringen aan te brengen. Het is niet gemakkelijk om met touringcars de route over smalle wegen langs de stations te rijden. Het treinvervangend vervoer wordt door Arriva Touring georganiseerd. Arriva Touring heeft kantoor in Groningen. Het lijkt ons verstandig wanneer er meer naar de plaatselijke omstandigheden wordt gekeken. Wordt vervolgd.

Onze vereniging heeft een drietal speerpunten die wij onder de aandacht willen brengen. Wij hebben deze aangekaart bij de het bestuur van de Provincie Overijssel. Het gaat hierbij om: 1e Elektrificatie van de spoorlijn Almelo-Mariënberg. 2e Heropening van station Bergentheim. 3e Doortrekken van de spoorlijn naar het noorden.

De reactie van de provincie:

1e Er vindt een verdiepend onderzoek plaats naar elektrificatie. Het rapport is nog steeds niet beschikbaar. De politieke partijen in de Staten van Overijssel vinden dat de elektrificatie door moet gaan. Een motie van de ChristenUnie is met algemene stemmen aangenomen.

2e Er heeft een verkennend onderzoek plaats naar de mogelijkheden van de realisatie van een station in Bergentheim. De uitslag van dit onderzoek was zeer teleurstellend. Naar de maatschappelijke kant van heropening is niet gekeken. Plaatselijk Belang Bergentheim en onze reizigersvereniging gaan niet akkoord met de conclusies.

3e. De provincie Overijssel ziet (nog) geen aanleiding om onderzoek te doen naar verlenging of koppeling van treindiensten.

Dat laatste vinden wij zeer teleurstellend. Wij hebben ook de provincie Groiningen en de provincie Drenthe benaderd. Verder ook de gemeentes die in het gebied langs de spoorlijnen liggen. De meningen van politici en bestuurders lijken per week poistiever te worden. Zeker omdat de op het traject van Zwolle naar Leeuwarden en Groningen tussen Zwolle en Meppel het regelmatig mis gaat. Een omrijroute via Emmen naar Groningen zou een oplossing zijn.

 Oudere acties:

 * De Reizigersvereniging ALMA heeft de N.S. gevraagd de openstelling van de wachtruimten op het station Almelo uit te breiden.

Wij vonden 20.00 uur veel te vroeg. Zeker in de koude jaargetijden. Op 12 oktober 2016 ontvingen wij bericht van N.S. dat in verband met structurele overlast indertijd het besluit genomen was de wachtkamers om 20:00 dicht te doen.

Na een geslaagde proefperiode van een maand waarbij de wachtruimten tot 22.00 open zijn gebleven hebben wij de mededeling gekregen dat dit nu voor onbepaalde tijd zal gelden. Mits de overlast verder uitblijft. Wij doen een beroep op iedereen goed mee te werken zodat de wachtruimten in de toekomst  ook 's avonds open kunnen blijven. Wij willen u ook vragen uw afval in de afvalbakken te gooien en niet op de vloer van de wachtruimte. Afvalbakken zijn er op het perron.

** Wij hebben ons sinds september 2016 ook ingezet voor lagere tarieven voor scholieren. De trein is nl. stukken duurder dan de bus. Wij hebben hierover ook contact gezocht met de scholen in Almelo en Hardenberg. Tot nu toe heeft dit geen succes gehad en het lijkt er op dat er weinig of niets zal veranderen. De provincie is nog niet bereid dit in het Tarieven Huis Oost aan te passen. 

*** Wij hebben op 9 december 2016 bij de directie van Arriva een klacht ingediend over het aantal verstoringen op het traject Almelo-Hardenberg. De directie heeft dezelfde dag nog gereageerd met een uitleg. Er wordt gezocht naar een meer robuste oplossing van het materieelprobleem. Uiteindelijk hebben de Provincie Overijssel en Arriva besloten tot aanschaf van een derde Lint. Deze dieseltrein (Lint 37) was eerder in Limburg operationeel en is na te zijn opgeknapt nu inzetbaar op de lijn Almelo-Hardenberg. Daarmee is een reserve trein beschikbaar die bij uitval ingezet kan worden. Een betrouwbare oplossing vinden wij dat nog niet. We zien meer in elektrificatie.

Op 19 juli j.l. hebben wij nog contact gehad met Arriva over de verstoringen die zich in de dagen daarvoor weer voor hebben gedaan. De reactie van Arriva was als volgt:

"Het klopt dat de prestaties van een van de drie Linten even terugvalt, daarom hebben wij deze vandaag ook naar binnen gehaald voor extra onderhoud. Daartoe hebben wij ook een DMU vanuit de Achterhoek als reserve toegevoegd aan ALMA. Wij verwachten eind volgende week de trein die nu binnen staat middels een aantal extra ingrepen (die wij nu versnellen) betrouwbaar te hebben. Komende week rijden er dus twee LINT stellen en staat er een DMU reserve. Omdat een van de drie LINT op donderdag altijd in de werkplaats is lopen wij op donderdag altijd het risico dat wij bij uitval alsnog niet kunnen vervangen en moeten verbussen. Dat is bij toeval twee keer gebeurd laatste weken en zo ook vandaag. Dit is dus wel belangrijk te beseffen dat de impact van een uitval op donderdag helaas groter is".

In de afgelopen weken bleken de dieseltreinen ook slecht tegen de hitte te kunnen. Dagblad Tubantia wijdde er op 8 augustus nog een artikeltje aan. De storingen waren ontstaan in de koelingsapparaten. Het vervolg blijft eentonig. Er blijven ook bij "gewone" temperaturen storingen. Het gaat elke week wel een paar dagen niet goed. Dat betekent een onbetrouwbare dienstverlening. Er lijkt geen einde aan te komen. Het wachten is op de versnelde elektrificatie.

De politiek gaat zich er ook mee bemoeien. Dat is zeker.

**** Het probleem van de weesfietsen in de fietsenstallingen op de stations van Vriezenveen en Vroomshoop lijkt opgelost door aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Twenterand. De weesfietsen mogen nu geruimd worden. Ook hier zijn wij de gangmaker geweest om het ruimteprobleem op te lossen. Overigens zijn er weer "nieuwe" weesfietsen gesignaleerd.

Er is dus weer werk aan de winkel voor de BOA.