U kunt de Reizigersvereniging ALMA financieel steunen door donateur of lid te worden.

Sinds de oprichting zijn de bedragen voor donateurs en leden niet verhoogd geweest. Helaas hebben wij deze bedragen met ingang van 2019 wel moeten verhogen. 

U bent al donateur door jaarlijks een bedrag van tenminste € 6,00 over te maken.

Lid worden kan ook.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 12,00. Jeugdleden en studenten € 6,00.

Onze bankrekening is: NL13 INGB 0007 4393 95 ten name van Reizigersvereniging ALMA.

U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen aan de secretaris Arie Willigenburg.

Het e-mailadres is a.m.willigenburg@gmail.com