De Reizigersvereniging ALMA is in 1997 opgericht om actie te voeren voor het behoud van de treinverbinding Almelo- Mariënberg. De treinverbinding is in 2016 doorgetrokken naar Hardenberg. 

De vereniging werkt ook nu nog aan het behoud en het verbeteren van het Openbaar Vervoer in de regio, de driehoek Almelo-Hardenberg-Ommen.

De Reizigersvereniging ALMA maakt deel uit van het Regionaal Overleg Consumentenorganisatie Openbaar Vervoer Overijssel.

ROCOV Overijssel behartigt de belangen van de OV-reiziger in de provincie.

ROCOV Overijssel is een samenwerking van verschillende consumentenorganisaties die gezamenlijk adviseren richting Provincie Overijssel en vervoerders zoals NS, Blauwnet(Keolis en Arriva), Syntus Overijssel (Keolis NL), Connexxion en Arriva.

De Reizigersvereniging ALMA staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nummer 40062755.

Wij hanteren een eenvoudige privacyregel. Wij hebben van leden en donateurs in onze administratie alleen de naam, adres en e-mailadres. Bij het opzeggen van het lidmaatschap of donateurschap worden deze gegevens definitief verwijderd.